20-weken Echo

De 20-weken echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Het onderzoek is een medische echo.
Er worden tijdens de SEO geen opnames op video of DVD gemaakt, wel krijgt u enkele foto,s mee na afloop.

  • De SEO vindt bij voorkeur plaats tussen de 18-21 wk.
  • Lees van tevoren aandachtig de folder Informatie over het structureel echoscopisch onderzoek( www.rivm.nl/zwangerschapsscreening) door en bespreek eventuele vragen met uw verloskundig behandelaar.
  • Gezien de aard van het onderzoek, is het voor de SEO raadzaam alleen met je partner, zonder kleine kinderen te komen. U kunt vanaf 14 wk bellen voor een afspraak.
  • Neem Uw zwangerschapsgegevens mee, zodat we uw familieanamnese door kunnen nemen, of een verwijsbrief van uw arts/verloskundige.
  • U krijgt de schriftelijke uitslag mee voor uw verloskundig behandelaar. Bij gebleken afwijkingen stellen wij uw arts/verloskundige op de hoogte en zult U worden doorverwezen voor verder onderzoek.
  • Het kan zijn dat we niet alles goed genoeg kunnen beoordelen en u nogmaals laten komen.

Tijdens de echo kijken we naar de ontwikkeling van organen en de groei van het ongeboren kind. Tevens wordt de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta beoordeeld.
De meeste kinderen worden gezond geboren en aangeboren afwijkingen komen relatief weinig voor .Bij een klein deel van alle zwangerschappen (2-4%) wordt voor of na de geboorte een afwijking geconstateerd.

Een SEO is geen garantie op een gezond kind! Niet alle afwijkingen worden gevonden. Er bestaan ook afwijkingen die echoscopisch nog niet of nooit zichtbaar zijn. Downsyndroom is niet vast te stellen bij de SEO, daarover kan alleen een vlokkentest of vruchtwaterpunctie uitsluitsel geven.

Als er bij de echo wel een afwijking geconstateerd wordt is dat vaak een grote schok. Er zal vervolgonderzoek plaatsvinden wat veel onrust kan veroorzaken. Maar het geeft de mogelijkheid je voor te bereiden op een kindje met een afwijking. Zo nodig kan al voor de bevalling de juiste zorg en opvang voor het kind geregeld worden. Bij zeer ernstige afwijkingen kan in dit stadium ook ter overweging gegeven worden om de zwangerschap af te breken.